Nyanslutning - komplett flöde för anslutningsärenden

Datum: Torsd, 24 oktober 2019
Tid: 10:30-11:45
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

Nyanslutning är en tilläggsmodul för hantering av För- och Färdiganmälan i Organizer. Med hanteringen av  För- och Färdiganmälan i Organizer kan hela företaget få ett effektiv och förenklad  stöd för handläggningen, från mottagning av det digitala föranmälan som elinstallatören skapar i Installatörswebben till dess avslutning. 

Avbrottskartan - visualisering av avbrott och driftstörningar via hemsida

Datum: Torsd, 31 oktober 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

I dagens uppkopplade samhälle förväntar sig kunder den senaste informationen i realtid, inte minst när det kommer till störningar i viktiga samhällsfunktioner. Vi på Digpro ser en avbrottskarta som en självklar del av ett modernt nätbolag. Avbrottskartan låter er på ett smidigt sätt presentera den senaste driftinformationen till era kunder genom att enkelt bädda in den på er hemsida.

WorkPlanner - stöd och analys för arbetsplanering

Datum: Torsd, 7 november 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder, alla nyttigheter
Visning: Live

Vad är WorkPlanner?
  • En ny modul i Organizers produktsvit, helt integrerad med Organizers uppdragshantering
  • Erbjuder ett grafiskt stöd för analys av genomförandestatus och arbetsbeläggning samt ett kraftfullt stöd för alla typer av arbetsplanering
  • Använder Workspace View, ett tidsdiagram av typen Gantt-schema som centralt arbetsverktyg
Vem använder WorkPlanner?
  • Företagsledning
  • Projektplanerare
  • Arbetsledare och arbetsplanerare
  • Projektansvariga
  • Uppdrags- och aktivitetsansvariga

Länk till anmälan

Markmodulen - hantering av avtal och ersättningar gentemot markägare

Datum: Torsd, 14 november 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Inspelad repris

Vid de flesta ledningsarbeten är kontakten med markägare en viktig del av arbetsprocessen. Det kan gälla information om kommande arbeten, intrångsersättning och ledningsrätter.
Undvik att söka fram underlagen flera gånger. Utnyttja i stället Markmodulens möjligheter att göra informationen tillgänglig på ett och samma ställe.
Med Markmodulen samlas information om fastigheter, fastighetsägare, ersättningar, underlag för ledningsrätter och status för respektive markägare i det uppdrag i Organizer där ledningsarbetet ska genomföras.

Länk till anmälan

Mobilitet med Organizer Webmap för dpPower

Datum: Torsd, 21 november 2019
Tid: 10:30-11:30
Spåk: Svenska
Målgrupp: Befintliga kunder el
Visning: Live

Mobilitet är intressant för alla. Men hur gör man det på ett bra sätt? Organizer Webmap ger dig möjligheten att inte bara se ditt nät ute i fält utan också praktiskt jobba ute fält. Du kan hantera ärenden och uppdrag ute i fält på ett säkert, kontrollerat och användarvänligt sätt med ett mobilt verktyg för nätägare som med ett responsivt gränssnitt lämpar sig för alla plattformar, mobiler som datorer. Ett utmärkt verktyg för att samla och tillgängliggöra data externt och/eller internt.