Referenser

Vi arbetar med våra kunder för att de ska kunna lösa sina problem och hjälpa dem att hålla sig i framkant av den tekniska utvecklingskurvan. Vi kan stolt presentera ett urval av fallstudier där geografisk informationsteknik har hjälpt till att lösa några mycket verkliga och komplexa problem.

Från vision till verklighet

Det handlar inte om att ha en ljus idé och sedan lämna över till någon annan att räkna ut det hela. Vi arbetar med våra kunder under hela processen, hela vägen från genomförande till stöd. Det börjar med att analysera befintliga behov, uppskatta framtida behov, presentera rekommendationer och sedan utveckla en lösning, genomföra den och ge stöd även efter implementering.