Historia

Vår historia är densamma som GIS-teknikens i allmänhet och vi har vuxit tillsammans med den. Vi har upplevt mycket under tidens lopp och vår teknik, som alltid har legat i framkant, har kommit att uppnå saker som ingen trodde var möjligt en gång i tiden. Ser vi nu tillbaka kan vi se att de gemensamma värderingarna alltid har varit samarbete, flexibilitet och öppenhet.

Vi kom till världen tack vare el

Digpro har varit i branschen i mer än 30 år och en del av vårt företag har sin bakgrund inom ABB, som är världsledande inom kraftteknik. Vår kompetens inom kraftindustrin ledde till att vi började hjälpa även andra typer av nät. Numera är vår roll ganska väsentlig när det gäller att bygga upp moderna samhällen som fungerar effektivt och upprätthålla de nät som är centrala i en stad eller ett samhälle.

Vad händer nu?

Så här är vi idag som ett av de marknadsledande företagen i Skandinavien och ses av många som den viktigaste innovatören inom geografisk informationsteknik. Vi kommer att fortsätta vår internationella expansion och spela en viktig roll i dessa intressanta tider. Näten kommer att fortsätta att konvergera, databaser kommer att bli ännu smartare och rätt sorts information kommer att göra allas liv lite enklare.