• Yellow front-image
  • Green front-image
  • Blue front-image
  • Red front-image2

Digpro medverkar även i år på FTTH Conference som hålls i Amsterdam mellan den 12-14 mars 2019.

Konferensen annordnas av FTTH Council Europe och hålls årligen i olika europeiska städer. De tre konferensdagarana representeras av konferenser, workshops, utställningar och demonstrationer.

Läs mer här.

Subscribe to our mailing list