• Yellow front-image
  • Green front-image
  • Blue front-image
  • Red front-image2

Version 8.8 av dpSpatial, med drygt 60 i Release Notes nämnda förbättringar enbart för grundplattformen, är färdig för installation sedan ett tag tillbaka. Läs gärna om nyheterna, både i grundplattformen och i våra applikationer här.

Vi har även jobbat med standardiserade gränssnitt för datautbyte, API’er. I 8.8 har ett ramverk byggts för detta och några API’er för att hämta data från dpSpatial är klara redan nu. I kommande versioner kommer man även att kunna skapa, ändra och posta data via gränssnittet. Se nedan för några av de andra nyheterna i grundplattformen.

  • En ny snabbsökningsfunktion - tryck Ctrl-F för att kvickt söka bland de vanligaste sökbegreppen i respektive applikation. I denna version är en grunduppsättning objekttyper och sökbegrepp konfigurerade och de kan till kommande versioner enkelt kompletteras med fler sökningar.
  • Utökade möjligheter att skapa egna frågor i frågeverktyget, man kan nu visa resultatet även från alternativa kolumner i vallistor, t.ex. att kabeltyp även ger kabelarea etc.
  • Smarta hjälplinjer vid placering för att underlätta framförallt schemaritning finns nu i dpSpatial.
  • Många mindre förbättringar i användargränssnittet med tydligare ikoner, fler ballongtexter (tooltips) och anpassning av menyer för att följa de grafiska riktlinjerna och få ett standardiserat gränssnitt.
  • Flera förbättringar av export- och importfunktionerna bl.a. med möjlighet att importera DWG-filer och flera förbättringar av shape-exporten..
  • För administratörer har det också tillkommit en hel del förbättringar, bl.a. för att kunna se roller för flera användare samtidigt.
  • Stödet för PostgreSQL finns för de flesta applikationerna sedan en tid tillbaka. Konverteringsrutiner från Oracle finns och har använts vid flera konverteringar och en del förbättringar av dessa har gjorts även i denna version.

Subscribe to our mailing list